Data dodania: 2016-10-10

Data ogłoszenia: 2016-10-10

Usługa ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Znak sprawy 12/2016/OC_MIENIE/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

po terminie

SIWZ nieograniczony

PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia SZPITAL

Informacje do oceny ryzyka

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Formularz ofertowy

Projekt umowy generalnej

Wykaz mienia do ubezpieczenia

Szkodowość

 

 

Data dodania: 2016-10-11

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

 

Data dodania: 2016-10-19 godz. 10:20

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

 

 

Data dodania: 2016-10-20 godz. 13:01

Zmiany SIWZ

Wykaz mienia do ubezpieczenia

 

 

Data dodania: 2016-10-21 godz. 13:40

Modyfikacja SIWZ

PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

 

 

Data dodania: 2016-10-24 godz. 14:25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Szkodowość

 

 

Data dodania: 2016-10-27 godz. 14:57

Informacje z otwarcia ofert

 

 

Data dodania: 2016-10-31 godz. 13:26

Zawiadomienie o wynikach