Data dodania: 2016-11-04 godz. 14:02

Data ogłoszenia: 2016-11-04

Usługa ubezpieczenia  Gminy Rakoniewice oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 13/2016/OC+MIENIE_KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

po terminie

SIWZ nieograniczony

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – NIEAKTUALNE

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz ofertowy_Cz.3

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.1

Załącznik nr 10 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.2

Załącznik nr 11 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_Cz.3

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 13 do SIWZ – Wykaz mienia_Urząd Gminy

Załącznik nr 14 do SIWZ – Wykaz mienia_Biblioteka

Załącznik nr 15 do SIWZ – Wykaz mienia_Przedszkole z Oddziałami Integr.

Załącznik nr 16 do SIWZ – Wykaz mienia_ZSP Jabłonna

Załącznik nr 17 do SIWZ – Wykaz mienia_ZSG Rakoniewice

Załącznik nr 18 do SIWZ – Wykaz mienia_ZSG Rostarzewo

Załącznik nr 19 do SIWZ – Wykaz mienia_ZSG Ruchocice

Załącznik nr 20 do SIWZ – Wykaz mienia_ZSP Łąkiem

Załącznik nr 21 do SIWZ – Wykaz mienia_OPS

Załącznik nr 22 do SIWZ – Informacje do oceny_ryzyka_Urząd Gminy

Załącznik nr 23 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_Przedszkole z Oddziałami Integr.

Załącznik nr 24 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_ZSP Jabłonna

Załącznik nr 25 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_ZSG Rakoniewice

Załącznik nr 26 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_ZSG Rostarzewo

Załącznik nr 27 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_ZSG Ruchocice

Załącznik nr 28 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_ZSP Łąkie

Załącznik nr 29 do SIWZ – Sumy ubezpieczenia łącznie

 

Data dodania: 2016-11-04 godz. 15:49

Modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia

 

Data dodania: 2016-11-14 godz. 12:37

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Data dodania: 2016-11-16 godz. 10:45

Gmina Rakoniewice – Modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2016-11-18 godz. 12:36

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2016-11-25 godz. 13:17

Zawiadomienie o wynikach