Data dodania: 2016-12-30 godz. 13:33

Data ogłoszenia: 2016-12-30

Usługa ubezpieczenia Gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 18/2016/OC+MIENIE_KOM_NNW /NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu

po terminie

Załącznik nr 1 do SIWZ – PD Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy_cz.1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy_cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_cz.1

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_cz.2

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Załącznik nr 11 do SIWZ – Wykaz mienia_Gmina

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz mienia_LO

Załącznik nr 13 do SIWZ – Wykaz mienia_PSP NMNP

Załącznik nr 14 do SIWZ – Wykaz mienia_ZUK

Załącznik nr 15 do SIWZ – Wykaz mienia_Gimnazjum

Załącznik nr 16 do SIWZ – Wykaz mienia_SP Żdżary

Załącznik nr 17 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_Gmina

Załącznik nr 18 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_LO

Załącznik nr 19 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_PSP Nowe Miasto

Załącznik nr 20 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_ZUK

Załącznik nr 21 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_Gimnazjum

Załącznik nr 22 do SIWZ – Informacje do oceny ryzyka_PSP Żdżary

Załącznik nr 23 do SIWZ – Sumy ubezpieczenia łącznie

 

Data dodania: 2017-01-05 godz. 11:05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ

 

Data dodania: 2017-01-11 godz. 16:54

SIWZ NIEOGRANICZONY – NMNP

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_NMNP

SIWZ NIEOGRANICZONY – NMNP

Tabela Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok – Plan wydatków m…

Załącznik nr 1 do odp. na pytania – Aktualne warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do odp. na pytania – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy_cz.1

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz ofertowy_cz.2

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_cz.1.

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej_cz.2.

Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz pojazdów

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

 

Data dodania: 2017-01-12 godz. 19:21

Modyfikacja odpowiedzi nr 4 SIWZ

 

Data dodania: 2017-01-13 godz. 14:29

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_NMNP 2

 

Data dodania: 2017-01-17 godz. 15:12

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2017-01-20 godz. 14:30

Zawiadomienie o wynikach

 

Data dodania: 2017-01-27 godz. 12:42

Zawiadomienie o wynikach. część druga zamówienia