Data dodania: 2016-12-14 godz. 15:20

Data ogłoszenia: 2016-12-14

Usługa ubezpieczenia Gminy Korfantów oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 16/2016/KOM/NO/K/BU

Ogłoszenie o zamówieniu Gm. Korfantów

po terminie

SIWZ NIEOGRANICZONY _Gmina Korfantów

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz pojazdów

 

 

Data dodania: 2016-12-20 godz. 18:30

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2016-12-20 godz. 18:40

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ_2

 

Data dodania: 2016-12-23 godz. 14:40

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2016-12-30 godz. 15:02

Zawiadomienie o wynikach