Data dodania: 2016-12-12 godz. 18:44

Data ogłoszenia: 2016-12-12

Usługa ubezpieczenia Gminy Ciepłowody oraz podległych jednostek organizacyjnych

Znak sprawy 19/2016/OC+MIENIE_NNW/NO/K/BU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Gm. CIEPŁOWODY

po terminie

SIWZ NIEOGRANICZONY SAMORZĄD

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ – Informacja do oceny ryzyka

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz oferty dla CZĘŚCI I zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ – Formularz oferty dla CZĘŚCI II zamówienia

Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy generalnej dla zadań CZĘŚCI I zamówienia

Załącznik nr 9 do SIWZ – Projekt umowy generalnej dla zadań CZEŚCI DRUGIEJ zamówienia

Załącznik nr 10 do SIWZ – Szkodowość

Załącznik nr 11 do SIWZ – Sumy ubezpieczenia łącznie – ogień i elektronika

Załącznik nr 12 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia UG Ciepłowody

Załącznik nr 13 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia Zespół Szkół Samorządowych

Załącznik nr 14 do SIWZ – Wykaz mienia do ubezpieczenia Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Data dodania: 2016-12-19 godz. 19:28

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ Gm Ciepłowody

 

Data dodania: 2016-12-22 godz. 17:48

Informacje z otwarcia ofert Gm. Ciepłowody

 

Data dodania: 2016-12-29 godz. 15:32

Zawiadomienie o wynikach – Gm. Ciepłowody