Data dodania: 2019-11-27 godz. 13:59

Data ogłoszenia: 2019-11-27

Usługa ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy  Spółka z o.o.

Znak sprawy 18/2019/KOM/NO/K/BU

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ_MZK PUŁAWY

Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki ubezpieczenia

Załącznik nr 2 do SIWZ_Szkodowość

Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik nr 6 do SIWZ_Formularz oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wykaz pojazdów

 

Data dodania: 2019-12-04 godz. 9:35

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Odpowiedzi na pytania modyfikacja SIWZ

Skorygowany SIWZ_MZK PUŁAWY

Skorygowany Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia – warunki …

Skorygowany Załącznik nr 7 do SIWZ_Projekt umowy generalnej

 

Data dodania: 2019-12-11 godz. 15:14

Informacje z otwarcia ofert

 

Data dodania: 2019-12-20 godz. 15:34

Zawiadomienie o wynikach